Being in the United Mental States

Being in the United Mental States

Emma Verhoeven

Een jaar lang deed Emma Verhoeven onderzoek naar de mentale staten van Brabantse jongeren. Zij voerden gesprekken, maakten podcasts, gaven een inkijkje in hun social media gebruik (inclusief favoriete memes, stickers, beelden en gifjes), brainstormden, visualiseerden gevoelens en ‘werelden’ hun angsten en dromen. 

Het resultaat van dit uitgebreide onderzoek is op dit moment als installatie te zien in MU. De samenwerking van de jongeren met Emma en haar beeldende vertaling als kunstenaar maken deze mentale gesteldheid nu niet langer een vaag, ongrijpbaar begrip, maar een plek waar je naartoe kan reizen en waar je -te midden van de bergen hoop, diepe dalen en rivieren van emoties- samen verder kan praten over het zijn in die wereld van gevoelens. 

From here to there: 31 mei & 8 juni

In samenwerking met Emma Verhoeven organiseert MU Play & Learn twee bijeenkomsten om een nieuwe workshop te ontwikkelen. Deze workshop vraagt je om als deelnemer een plaats in te nemen in de wereld die door de jongeren is gecreëerd. Waar positioneer je jezelf en hoe kom je vanuit die plek naar een andere plaats? Wat vraagt het van jou en je omgeving om een stap te zetten? Om de reis te gaan maken? De focust ligt hierbij op jezelf, maar je bekijkt ook je relatie met anderen. Hoe nodig je hen uit om mee te reizen? Hoe stel je een hulpvraag? 

De ervaring leert dat kunst kan helpen om een veilige omgeving te creëren om dit soort gesprekken te voeren. Zoals bij alle eerdere workshops en onderzoek-sessies is die veiligheid een absolute voorwaarde. Gesprekken worden alleen gevoerd met jongeren die zich daarbij op hun gemak voelen. Als dit niet het geval is, kijken we naar een alternatieve invulling of stopt de sessie.

De sessies zullen plaatsvinden op woensdag 31 mei van 18.15 tot 20.00 uur (na de Creatieve Lichaam Bijeenkomst). En op 8 Juni van 15.30 tot 17.30 uur.

Je kunt je inschrijven via de volgende link


Foto: Boudewijn Bollmann