DDW21 | Unknown as we know it

DDW21 | Unknown as we know it

Critical Inquiry Lab

In het (overvloedige) informatietijdperk wordt het steeds moeilijker om de invloed van ons consumptiegedrag te analyseren en bevragen. Als antwoord op deze verlammende en overweldigende toevloed, uiten de studenten van Critical Inquiry Lab (Design Academy) de echo's van hun innerlijke dialoog, waarbij ze het ik, jij, wij en ons van een ‘body-world’ zoals we die nu kennen opbouwen en afbreken. Door de lens van ontwrichting, verlangen en ongemak trachten ze de ervaring van het publiek te veranderen als onderdeel van het collectieve werk, terwijl de ruimte die ze creëren zal ophouden te bestaan wanneer het verlangen om te delen wegebt.

Waar: MU Hybrid Art House | Wanneer: donderdag 21 oktober | Tijd: 18.00 - 20.00 | Entree: gratis, vrije inloop, geen registratie nodig