Open Call Self Design Academy

Open Call Self Design Academy

Deadline zondag 28 juni 17.00

OPEN CALL
SELF DESIGN ACADEMY

a project by MU and Image Society

MU Hybrid Art House en Image Society roepen ontwerpers en kunstenaars op werk in te sturen voor de eerste Self Design Academy, die deze herfst opent in MU.

Van zelfmaakbaarheid en zelfverwerkelijking tot zelfzorg en zelfredzaamheid lijkt het alsof een goed leven begint en eindigt met een goed functionerend zelf. Een florerende zelfhulpindustrie staat ons daarbij maar wat graag terzijde met boeken, workshops, cursussen en inspirerende quotes. Tegelijkertijd wordt ons bestaan bepaald door hyperrealiteiten als klimaatverandering, massamigratie, big data, en nu een pandemie, die we als enkeling niet kunnen overzien, laat staan beïnvloeden. Maar kunnen we dan tenminste ons zelf proberen te bevatten? Kunnen we bij het kleine, het ik, beginnen?

Self Design keert de praktijk van het ontwerpen naar binnen en kijkt voorbij de selfie cultuur naar het zelf. Hoe kunnen/willen/moeten we ons zelf opnieuw vormgeven met het oog op de onontkoombare en ingrijpend veranderende werkelijkheden waarin wij leven? Hoe kunnen designprocessen helpen om alternatieve manieren van zijn te ontwikkelen in relatie tot de ander(en)?

We zijn op zoek naar spannende, intieme, mooie, extraverte en introverte, ontroerende, scherpe, confronterende projecten die ons helpen begrijpen en ervaren wat Self Design is of kan zijn. Aangezien de Self Design Academy zich tot doel stelt het echte en het virtuele zelf zoveel mogelijk te integreren, moet ieder werk zowel in real life als online tot leven komen. Werken die het publiek actief betrekken bij de vormgeving van het zelf hebben onze speciale aandacht.

Laat je inspireren door de aankondiging van het boek Help Yourself van Mieke Gerritzen dat tijdens de Self Design Academy zal worden gelanceerd, en stuur ons je voorstel.

Deadline voor inzendingen is zondag 28 juni 2020 uiterlijk 17.00 uur.
Inzendingen kunnen worden gemaild in pdf (max 8 MB) naar selfdesignacademy@mu.nl.

Ondersteuning:
• Voor ieder geselecteerd project is een ontwikkelbudget beschikbaar. Dit kan variëren van 1500 tot 3000 euro per project waarvan een derde deel bestaat uit fee, en de rest bedoeld is voor realisatie, materialen en productie. De hoogte van het budget wordt bepaald door de curatoren.
• Technische ondersteuning (zowel fysiek als digitaal) kan in veel gevallen door MU worden voorzien, maar dit kan alleen in nader overleg worden bepaald.

Een projectplan bestaat uit:
• een beknopte maar duidelijke beschrijving van het werk (max 1 A4), zowel in zijn fysieke verschijning als hoe het online te beleven is.
• een statement waaruit blijkt waarom dit werk volgens jou past binnen de Self Design Academy en hoe je het eventueel hierbinnen, liefst in samenwerking met publiek experimenteel wilt door ontwikkelen.
• Omdat het in veel gevallen ook om al bestaand werk kan gaan dat mogelijk wordt aangepast om het publiek bij beide verschijningsvormen te betrekken kan een overzicht in beeld of in heldere schetsen van de eventuele aanpassing(en) worden bijgevoegd (max 3 A4)
• Een korte uiteenzetting over het werkproces dat je voor ogen staat en het budget dat je nodig denkt te hebben. De uiteindelijke toewijzing van budget is aan de curatoren.

De voorwaarden voor deelname zijn:
• je bent wonend of werkend in Nederland of Europa; opgeleid/afgestudeerd aan een erkende kunst/designopleiding, dan wel autodidact en tenminste 5 jaar aantoonbaar werkend in de creatieve industrie of kunstwereld.
• je bent bereid dan wel in staat om je werk mee te installeren (bij voorkeur fysiek, indien het niet anders kan via handleiding en online instructies) in de week voorafgaand aan de opening op 18 september.
• indien nodig om het werk optimaal over te dragen aan publiek met name tijdens DDW ben je bereid je werk zelf of door afgevaardigden te bemensen.

Binnen 10 dagen na sluitingsdatum van de inzendtermijn op 28 juni, maken curatoren Mieke Gerritzen en Angelique Spaninks een eerste selectie uit alle inzendingen.
Met de geselecteerde makers wordt zo snel mogelijk een gesprek aangegaan over het werk, de eventuele aanpassingen en realisatie ervan en het benodigde budget.

De uiteindelijke presentatie van het werk in het kader van de Self Design Academy Space vindt plaats in MU.
De opening is op vrijdagavond 18 september en de expositie loopt tot 8 november 2020. Dit betekent dat de Self Design Academy ook tijdens Dutch Design Week 2020 te ervaren zal zijn.
Tegelijk met de opening van de expositie begint ook de online Self Design Academy Site die als een open platform ook na 8 november zal blijven bestaan.
Gekoppeld aan de off- en online Academy ontwikkelen we een Self Design Academy Share programma van webinars, workshops en talks, die zowel bij MU als op de site te volgen zullen zijn al naar gelang de corona maatregelen het op dat moment toelaten. Bij je voorstel passende ideeën voor een bijdrage hieraan zijn eveneens welkom, maar geen voorwaarde.

Klik hier voor de Open Call in PDF

Meer informatie:
Heb je vragen over de Self Design Academy of over de procedure? Bel Angelique Spaninks +31 (0)6 5336 2874 of mail naar selfdesignacademy@mu.nl