Re-Create Out Loud 5: Tom Loois & WhyNot

Re-Create Out Loud 5: Tom Loois & WhyNot

What if your barbecue could talk to you?

In de laatste Re-Create Out Loud van dit jaar is het publiek zelf onderwerp van gesprek. Of beter nog, niet de mensen maar de dingen waarmee ze een speciale band hebben. 

Tom Loois en WhyNot, platform voor hedendaagse dans en performance, reiken tot voorbij ons antropocentrische denken en verkennen onze relatie met de wereld om ons heen, het niet-menselijke zijn en de waarden (niet de waarde) die planten, dieren, objecten, de aarde en het heelal vertegenwoordigen. Hoe zien wij de dingen? Maar vooral ook: hoe zien de dingen ons? Wat vertellen ze ons en wat kunnen we van ze leren

Bijgestaan door filmmaker en ontwerper Alexandre Humbert die een hele reeks object-interviews maakte en theatermaakster Marija Sujica proberen we deze avond de al te menselijke projectie achter ons te laten en ons nu eens echt in te leven in het niet-menselijke zoals socioloog Bruno Latour al vele jaren propageert. Een eerste stap op weg naar een andere wereld. 

Mis deze laatste niet, zorg dat je er om 18.00 uur bent.