Over MU Hybrid Art House

Over MU Hybrid Art House

Het hybride hier, nu en straks van de visuele cultuur

MU HYBRID ART HOUSE

In MU Hybrid Art House op Strijp-S draait het om kunst in de breedste zin van het woord. Samen met voornamelijk jonge makers en een breed, internationaal publiek gaat het er bij MU niet om wat kunst is, maar wat kunst kan zijn

Exposities en events bij MU kunnen onvoorspelbaar zijn, speels, ontroerend, prikkelend en visionair, en nodigen uit om je actief te verhouden tot de werken en de wereld om je heen. Bij voorkeur produceren, presenteren en initiëren we nieuw werk dat we omringen met een prikkelend randprogramma waarin we graag de grenzen tussen disciplines overschrijden.
Daarbij staat kennismaking met, verdieping van en hands-on eigen ervaring met het maken van kunst voorop. Vertrekkend vanuit het nabije verleden en heden van de eigentijdse beeldende kunst richten we ons op de onvoorspelbare toekomst van morgen en overmorgen en de rol die hybride kunstenaars daarin willen én kunnen spelen. Daaraan paren we de innovatieve kracht van Eindhoven op het gebied van ontwerpen en technologie en een open, inclusieve experimenteerdrift. We zijn nieuwsgierig naar talent en dagen talenten uit nieuwsgierig te zijn.

WAT BETEKENT MU?

De naam MU is afgeleid van een Japans karakter dat staat voor synergie. In Zen gaat het begrip ‘mu’ voorbij aan dichotoom denken. Het schept ruimte om oordelen uit te stellen om te zien wat er dan gebeurt. Juist in een tijd waarin snelle en harde meningen overheersen, is zo’n open mentaliteit die complexiteit als uitgangspunt neemt een potentiële bron van diepgang én relativering.


MISSIE

MU presenteert en initieert hybride kunst voor een divers, breed en internationaal publiek. Ze signaleert en agendeert de nieuwste ontwikkelingen op artistiek, technologisch en maatschappelijk vlak en deelt deze met publiek. MU kent drie pijlers: publiekspresentaties, talentontwikkeling en educatie. Ze onderzoekt, bevraagt, stimuleert talent en zwengelt de dialoog aan over de (kunst)wereld van vandaag en morgen. Hierbij werkt MU intensief samen met kunstenaars en met culturele en maatschappelijke partners in de regio, binnen en buitenland. MU is een aanjager van en knooppunt in het kunstklimaat van Eindhoven, Brabantstad en Nederland. Daarnaast vertakt MU haar publieksprogramma en introduceert ze de talenten met wie ze intensief samenwerkt in toenemende mate op internationale podia.

HISTORIE

MU is in 1998 ontstaan in De Witte Dame, een voormalige Philipsfabriek in het centrum van Eindhoven, als een samensmelting van meerdere kleine initiatieven op het gebied van beeldende kunst, architectuur, popcultuur en ontwerp. MU is sinds 2005 onderdeel van de landelijke culturele basisinfrastructuur, tot 2012 als kleine presentatie-instelling, sindsdien als grote. In de eerste 15 jaar groeide MU gestaag uit van een regionaal initiatief tot een nationaal en internationaal opererend platform. Met de steun van het Ministerie van OCW, de Gemeente Eindhoven en woningcorporatie Sint TRUDO is MU in 2013 verhuisd naar Strijp-S, naar een grotere en publieksvriendelijker ruimte waar zij haar rol als culturele motor in het Zuiden nog beter kan laten gelden. 

Wil je meer weten over onze activiteiten en programma's? Bekijk dan het meerjarenplan 2021 - 2024. Klik hier voor meer info over MU waaronder openingstijden, entree, het MU team & bestuur, onze partners, et cetera.