Pers Pers Pers

Pers

Persbericht Worlding Worlds
Photosheet Worlding Worlds

Persbericht Polarities
Photosheet Polarities

Persbericht The Object is Absent

Persbericht Computer Grrrls
Photosheet Computer Grrrls

Persbericht Absorb - Li Binyuan

Noot voor de redactie
Alle afbeeldingen zijn rechtenvrij beschikbaar in het kader van de tentoonstelling of het evenement, mits voorzien van volledige credits (vermeld naam kunstenaar, fotograaf, titel van de tentoonstelling/evenement, en MU). 
High-res beelden kun je hier downloaden.

Voor meer informatie, eerdere persberichten, digitaal beeldmateriaal en interview verzoeken, neemt u contact op met Nanne op 't Ende: nanne@mu.nl +31 (0) 633106316.