DDW: Create Out Loud 2015

DDW: Create Out Loud 2015

DDW 2015 daily design talkshow

De ruimte van MU, centraal gelegen op Strijp-S is aan het eind van iedere Dutch Design Week dag het decor voor een frisse design talkshow. Alles rond design kan daarin aan bod komen, interessant voor een breed publiek maar ook voor de meer ingewijde kenner. De talkshow plaatst design midden in de actualiteit, zet in op een dialoog tussen makers, gebruikers en denkers en verkent tegelijkertijd nieuwe journalistieke praktijken.

Kan Virtual Reality een nieuwe dimensie toevoegen aan de journalistieke formats? Dit jaar experimenteren VPRO en Design Academy Eindhoven met dit medium en onderzoeken of de geclaimde immersieve ervaring, inderdaad resulteert in nieuwe manieren van kijken en, misschien nog wel belangrijker, nieuwe manieren van verhalen vertellen. Design Academy studenten van de minor Crafting Narratives zullen een dagelijkse column verzorgen in de Create Out Loud show. Hun bijdragen zijn ook terug te kijken op de website www.createoutloud.nl.

De talkshow wordt elke dag gepresenteerd door Isolde Hallensleben en uitgezonden op radiozender van eigen designbodem: Emma Radio.

Deze talkshow is een initiatief van MU en Design Academy Eindhoven. Andere partners zijn DDW, VPRO Medialab, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Designhuis, MOTI en Baltan Laboratories.

Programma

Zo 18 okt DESIGNING ALTERNATIVES Sustainable approaches
Het kabinet zet hoog in op een duurzame economische groei. Maar zijn groei en een groene agenda wel verenigbare entiteiten? Hoe kunnen ontwerpers bijdragen aan een meer circulaire economie gericht op het maximaal hergebruik van producten? In hoeverre zijn die groene missies te combineren met een duurzame economische ontwerppraktijk? Welke omslag is er nodig in het denken, het ontwerpen en de economie om duurzame alternatieven daadwerkelijk te kunnen realiseren? Tijdens deze eerste sessie zoomen we in op innovaties in materialen, productieprocessen en staan we stil bij de vraag welke rol ontwerpers spelen in het ontwerpen van duurzame alternatieven.
Met Anna Dekker (Studio KNOL), Maurizio Montalti (Officina Corpuscoli), Jalila Essaïdi (Bio Art Laboratories), Cindy van den Bremen (curator de Circulaire Fabriek), Tom van Soest (Stonecycling), Nadine Sterk (Atelier NL, Earth Alchemy Factory), Alissa van Asseldonk & Renee Scheepers (Stroompunt), Anne van Strien (The Wise City) en anderen.

Ma 19 okt REVERSED MENTORING Future design education
Het zal niet lang meer duren of MOOCs en andere online opleidingen kunnen met een gerust hart aan het CV worden toegevoegd. Kennis en vaardigheden worden immers al lang niet meer alleen opgedaan in een klaslokaal. Sterker nog de klaslokalen lijken steeds meer uitwisselingsplekken te worden waarbij jongeren en hun coaches en mentoren (het woord docent is definitief passé) ideeën met elkaar delen. Flipping the classroom wordt het ook wel genoemd. Tijdens deze Create Out Loud sessie draaien we de rollen ook eens om. We laten vooral studenten aan het woord over het designonderwijs van de toekomst. In het publiek verwelkomen we docenten en directeuren.
Met Tamar Shafrir (tutor Design Academy Eindhoven), Alvin Arthur (student Design Academy Eindhoven), Cassandra Vughts (SPARK academie), Robert de Vaan (CMD Avans), Caroline Hummels (TU/e, Industrial Design), Erwin Slegers (HKU) en anderen.
 

Di 20 okt RESEARCH & SCIENCE Designers as lapdogs for scientists?
Design en wetenschap weten elkaar steeds meer te vinden. De innovatieve en exploratieve geest van ontwerper lijkt zich goed te verenigen met de meer analytische benadering van de wetenschap.  Maar in  hoeverre mogen designers zich daadwerkelijk onderzoekers noemen? Worden ze wel serieus genomen en tellen de ontwikkelde design producten en prototypes, net als academische papers, als belangwekkende dragers van kennis? Hoe voorkomen we dat ontwerpers schoothondjes zijn van wetenschappers? Hoe zorgen we ervoor dat de oplossingsgerichte mentaliteit van ontwerpers, wetenschappers niet afschrikt? Kortom hoe voorkomen we middelmatig design en halfslachtige wetenschap? 
Met Koert van Mensvoort  (Ambassadeur DDW15, Next Nature NETWORK en Research Fellow TU/e), Bas Raijmakers (CRISP & Lectoraat Design Academy Eindhoven), Rob Zwijnenberg (Universiteit Leiden), Mike Thompson (Thought Collider, FATBERG & CRISP), Isaac Monté (winnaar BAD AWARD 2015) en anderen.


Wo 21 okt NURTURING COLLABORATIONS Balancing green & fair food
Ontwikkelingsorganisatie HIVOS is vorig jaar onder de naam ‘Age of Wonderland’ een meerjarige samenwerking aangegaan met Baltan Laboratories om te verkennen hoe design, kunst en ontwikkelingssamenwerking elkaar kunnen inspireren. Tijdens deze Dutch Design Week zijn opnieuw een aantal internationale kunstenaars uitgenodigd om in Eindhoven hun ideeën over sociale innovatie uit te wisselen met Nederlandse ontwerpers en te delen met het publiek. De focus is daarbij heel nadrukkelijk gericht op een wederkerige relatie; wat kunnen we leren van ontwerpers in ontwikkelingslanden om betere op maat gerichte hulp te kunnen bieden? De focus dit jaar is gericht op groen en eerlijk voedsel.
Met Arne Hendriks (curator Age of Wonderland, HIVOS/Baltan Laboratories), Ahadi Katera & Achmad Fadillah (ontwerpers Age of Wonderland), Pim van Baarsen (SuperLocal), Judith Zengers (ZLTO, Agri meets Design) en anderen.
 

Do 22 okt HEALTHY URBAN LIVING  Social design practices
Wat hebben we nodig om ons toekomstige urbane leven goed in te richten? Volgens veel voorspellingen zet de groei van steden voorlopig ongebreideld voort. Dat vereist nieuwe manieren van samen leven, werken en recreëren. Hoe ziet het nieuwe werklandschap eruit? Gaan we ons inkomen steeds meer in wisselende netwerken bij elkaar sprokkelen, gaan we vaker verhuizen of juist niet? Hoe verhouden vrije tijd, werk en recreatie zich in de druk bevolkte steden? 
Met Jorge Alves Lino (Designhuis),  Eline Hesse (Creactivism), Desiree van der Gracht (A Future Home), Eléonore Delisse & Laura Ferriere (The White Building), Kristel Hermans (Talk to the Floor), David Hamers (Planbureau voor de Leefomgeving), Vivian van Gaal & Danny van der Laan (MU), Conor Trawinski (Uit de Buurtfabriek) en anderen.
 

Vr 23 okt CREATIVE CODING & CRYPTO DESIGN Shaping our digital lives
Moet een goede ontwerper in de toekomst kunnen coderen? Nu steeds meer ontwerp zich in op of achter het scherm afspeelt, is die vraag pregnanter dan ooit. Interfaces, serious games, applicaties en websites vragen om een gedegen ontwerp en het is een sector die de komende jaren alleen maar blijft groeien. In hoeverre hebben ontwerpers daadwerkelijk een stem in dit domein of worden ze overvleugeld door de techneuten? Hoeveel macht heeft de gebruiker in het eindproduct? De door MOTI opgezette Crypto Design Challenge gaat nog een stap verder door ook het uiterst ingewikkelde beveiligen van tekst en beeld onder de loep te nemen. Bij de kunstacademies gaat de meeste aandacht naar het ontwikkelen van artistieke visie en visuele stijl en is technologie nauwelijks een issue, terwijl aan de technische universiteiten het artistieke creatieve en visuele aspect onderbelicht blijft. De Crypto Design Challenge wil een brug slaan tussen beide werelden. Visuele designers moeten in een vroeg stadium betrokken worden bij de ontwikkeling van technologie. Kortom: wie gaat ons digitale domein vormgeven en beveiligen en wat vinden we als publiek eigenlijk wenselijk?
Met Mieke Gerritzen (MOTI), Caroline Nevejan (TU Delft), Rosa Menkman (winnares Crypto Design Challenge), Jarl Schulp (Fiber & Coded Matters), Tijmen Schep (Set Up), Vivian van Gaal (MU, Coded Creatures & De Creatieve Code), Alain Dujardin (creatief directeur Greenberry), Bastiaan de Nennie (The Digital Virtuosity), Thomas Widdershoven (creatief directeur Design Academy Eindhoven, curator Thing Nothing), Koert van Mensvoort (Ambassadeur DDW15, Next Nature NETWORK en Research Fellow TU/e) en anderen.


Zat 24 okt IMMERSIVE FUN  Designing experiences
Er is een grote behoefte aan nieuwe verhalen in het nieuwe medialandschap. Nieuwe immersieve technologie zoals Virtual Reality en de gaming industrie bieden in theorie ongekende mogelijkheden, maar de praktijk staat nog in de kinderschoenen. Het VPRO lab is met studenten van de studio Crafting Narratives van Design Academy Eindhoven gestart met een onderzoek naar deze nieuwe manieren van narrativiteit door middel van VR. Wat doet het met de publieke ervaring? Kunnen we er meer empatische verhalen mee vertellen wordt het belevingsaspect vergroot? In hoeverre kunnen we dat inzetten in andere contexten zoals de zorg, de wetenschap of de politiek?
Met Aldo Hoeben (fieldOfView), Steye Hallema (VPRO Medialab), studenten Crafting Narratives (DAE), Detlef La Grand (WOID), Mirjam van Dijk (VPRO Peepshow), Thierry Pul (Purple Pill) Allison Crank (The Reality Theatre), PieterJan Pieters (OWOW), Bart Brouwers (E52), Danielle Arets (Design Academy Eindhoven) en anderen.


Waar MU
Wanneer 18 - 24 oktober
Openingstijden iedere dag van 17:30 tot 19:30
Gratis entree

Bekijk hier de opnames van de talkshows terug!

www.createoutloud.nl

Overdag ga je naar: Collective [Ir]Rationality || Researching mass behaviour in MU
Beeld: HeyHeydeHaas