Sorry for damage done Sorry for damage done Sorry for damage done Sorry for damage done Sorry for damage done Sorry for damage done Sorry for damage done Sorry for damage done

Sorry for damage done

In de MU Container op Plug in City, Strijp-S

Een project van Vincent Wittenberg en Wladimir Manshanden. Het startpunt voor dit project was een gigantische database van foto’s genomen door schoonmaakbedrijven die tussen 2005 en 2013 zijn ingehuurd door de gemeente van Eindhoven. De schoonmaakbedrijven hadden de opdracht om gemeentelijke eigendommen in de publieke ruimte te ontdoen van graffiti en stickers. Gedurende deze acht jaar zijn in totaal 50.000 foto’s van de schoonmaakwerkzaamheden gemaakt en bewaard als bewijs­voering voor gedane arbeid.

Toen de auteurs beslag wisten te leggen op dit bizarre archief, zagen ze er al snel de historische waarde van in. De database is een inventarisatie van zowel de graffiti- en stickercultuur in Eindhoven, als een gemeentelijke worsteling met het ambivalente probleem van vandalisme versus de aanvaarding van subculturen. Maar het laat ook de stad zien als plaats waar een verscheidenheid aan mensen hun sporen achterlaten.

Waar MU container op Plug-In-City, Strijp-S
Wanneer 5 mei - 2 juli, 2017

Special op vrijdag 16 juni vanaf 17.00 uur bierige boekpresentatie