The Self Design Academy

The Self Design Academy

Bezoek de expo online: theselfdesignacademy.nl

Van zelfmaakbaarheid en zelfverwerkelijking tot zelfzorg en zelfredzaamheid lijkt het alsof een goed leven begint en eindigt met een goed functionerend zelf. Een florerende zelfhulpindustrie staat ons daarbij maar wat graag terzijde met boeken, workshops, cursussen en inspirerende quotes. Tegelijkertijd wordt ons bestaan bepaald door hyperrealiteiten als klimaatverandering, massamigratie, big data, en nu een pandemie, die we als enkeling niet kunnen overzien, laat staan beïnvloeden. Maar kunnen we dan tenminste ons zelf proberen te bevatten? Kunnen we bij het kleine, het ik, beginnen?

Emma Verhoeven - Escape Here Now (2020). Image: Boudewijn Bollmann

Thom van Rijckevorsel - It has all the colors and all the shapes and all the moves (2020). Image: Boudewijn Bollmann

In The Self Design Academy, een gezamenlijk initiatief van MU en de Image Society, onderzoeken 18 kunstenaars en designers samen met de bezoekers hoe we onszelf kunnen definiëren, begrijpen en ontwerpen. Geïnspireerd door Mieke Gerritzens nieuw te verschijnen boek Help Your Self, over de almaar toenemende populariteit van de zelfhulpindustrie, richten we ons op de creatieve strategieën en technieken waarmee we onszelf kunnen ontwikkelen, en hoe we die met anderen delen. Tegelijkertijd is de Academy een plek voor kritische reflectie op de maakbaarheid van het zelf. Is het echt nodig om onszelf steeds te verbeteren en te (her)ontwerpen, en zo ja: op wiens voorwaarden? In hoeverre worden we gevormd door de krachten om ons heen, en hoe krijgen we de touwtjes (weer) in handen?

Hanneke Wetzer - Living Alone (together) (2020). Image: Boudewijn Bollmann

Marlot Meyer - LIMB-O (2020). Image: Boudewijn Bollmann

Om het echte en het virtuele zelf zoveel mogelijk te integreren, wordt ieder werk zowel in real life gepresenteerd in de Self Design Academy Space in MU als online op de The Self Design Academy website. Gekoppeld aan de off- en online Academy ontwikkelen we een The Self Design Academy Share programma van webinars, workshops en talks, die zowel bij MU als op de site te volgen zullen zijn.

Alix Bizet - Afro Hair Futurity (2020). Image: Boudewijn Bollmann

Briony O Clarke - Attachment Theatre (2020)

MU Hybrid Art House en The Image Society. Gecureerd door Mieke Gerritzen & Angelique Spaninks

Deelnemers: Alix Bizet, Briony O Clarke, Margriet CraensJonas Ersland, Anna Maria FinkAna Maria Gomez Lopez, Brigitte Jansen, Ivi van Keulen, Jonathan Levain, Tom Loois, Marlot Meyer, Paradyme, PentHouss, Thom van Rijckevorsel, Noam Youngrak Son, Emma Verhoeven, Hanneke Wetzer, Zwermers

Samen met Noam, Marlot en Emma blikken we terug op de expo. Via Zoom reflecteerden de kunstenaars op hun persoonlijke definitie van self design en de manier waarop dit tot uiting kwam in hun werk, zowel offline bij MU als online op theselfdesignacademy.nl. Bekijk de videoportretten via Vimeo of Youtube.