MU als alternatief klaslokaal

MU als alternatief klaslokaal

Verken de rol van leraar in de 21ste eeuw

In theorie
Leerkrachten, directeuren en andere onderwijsprofessionals erkennen de noodzaak en zien de urgentie om het onderwijs op een andere manier vorm te geven. De wereld verandert in rap tempo en dat beïnvloedt de manier waarop we ons verhouden tot onze omgeving, ons werk en elkaar. Natuurlijk heeft dit ook stevige consequenties voor ons onderwijs. De leerkracht is steeds meer een coach dan een alwetende verteller en bevindt zich vaker naast de leerling dan plenair voor de klas.

In de praktijk
Maar hoe combineer je die rol van begeleider bij het ene vak, bij een toch meer methodische aanpak bij het andere vak? Hoe switch je tussen individuele leervragen, groepsopdrachten en plenaire uitleg? Durf je met je klas op onderzoek uit te gaan en fier te bekennen dat je het antwoord ook (nog) niet weet? Of kies je voor een meer vertrouwde aanpak waarin je al wel weet waar het om draait en licht je dat toe? Een ding valt in ieder geval op. Zodra we switchen van de theorie naar de praktijk, zien we vooral veel vraagtekens ontstaan. De noodzaak en urgentie voor verandering wordt breed erkend, maar op de vraag -Hoe dan?- lijkt geen eenduidig antwoord te komen.

In MU
MU focust graag op deze vertaling van theorie naar praktijk en verkent met leerkrachten, ICC’ers, intermediairs, schoolbestuurders en (PABO-)studenten het hoe.

De tentoonstellingsruimte van MU is een plek waar de toekomst wordt verkend en waar je vooraf nooit precies weet wat je mag verwachten. Je vindt er geen vastomlijnde antwoorden, maar wel interessante richtingen om samen met je leerlingen te verkennen.
Doordat zowel leraar als leerling verrast mogen worden door de tentoonstelling bevinden zij zich -haast per definitie- in een gelijke rol van de ontdekkende onderzoeker. MU bereidt docenten natuurlijk wel voor op deze ontdekkingstocht, maar vraagt hen tegelijkertijd om het-zeker-weten even los te laten. Op die manier kan de leraar in een veilige omgeving (niet toevalligerwijs buiten het eigen klaslokaal) ervaren hoe het is om leerlingen zelf op zoek te laten gaan achter de betekenis van kunstwerken en om zo leerlingen zelf de werkelijkheid achter het werk te laten ontrafelen.

Meer informatie: educatie@mu.nl

Kosten voor het bezoeken van MU in overleg.

Durf je het aan om na een inhoudelijke rondleiding van een medewerker zelf met je klas op bezoek te gaan? Dan kan een bezoek (als je leerlingen/studenten jonger zijn dan 18) gratis zijn!

Wil je de ontdekkingsreis door een rondleider van MU laten begeleiden? Dan betaal je €75 per groep. Groepen zijn minimaal 15 en maximaal 20 deelnemers.